biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

14.01.2016

Konkurs – FIO Śląskie Lokalnie

CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

O wsparcie do 5 tys. zł mogą się ubiegać Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

W ramach dotacji sfinansować można następujące koszty:
- zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
- adaptacji lokalu,
- podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
- osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
- poszerzenia zakresu świadczonych usług,
- pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Wnioski można składać do 3 lutego 2016 za pośrednictwem Generatora

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej, które mogą ubiegać się o wsparcie zapraszamy do naszego OWES na bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
Celem umówienia się z doradcą prosimy o kontakt pod nr tel. 032 764 22 98 w. 32.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.