biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

11.03.2011

Projekty z Działania 6.2 PO KL

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy listy rankingowej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim w zakładce „Obecnie realizowane projekty” znajduje się opis projektów, które zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane do dofinansowania
powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.