biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

01.10.2010

Zaproszenie do współpracy

Szkolenie adresowane jest do uczniów i studentów między 18 a 26 rokiem życia oraz absolwentów szkół średnich lub wyższych, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia i są zainteresowani zakładaniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze Ekonomii Społecznej i zamieszkują teren Zagłębia Dąbrowskiego (tj. Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, powiat będziński i zawierciański, a także Jaworzno i Mysłowice) lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego i uczą się w szkole/uczelni z terenu realizacji projektu.

Szkolenia będą się odbywać na terenie szkoły/uczelni i będą prowadzone w średnio 15 osobowych grupach.

Jeden blok szkoleniowy realizowany będzie w ciągu 2 dni roboczych i każdorazowo będzie obejmował 16 godzin dydaktycznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego oraz CV na adres Fundacji RAPZ bądź na adres e-mail a.blaszczyk@frapz.org.pl. do dnia 8 października 2010r. Szczegóły dotyczące tematyki szkolenia opisane są w załączniku.

UWAGA!
Fundacja RAPZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Zorganizowanie szkolenia uzależnione jest od zainteresowania potencjalnych uczestników projektu.
W związku z powyższym Fundacja RAPZ nie gwarantuje zorganizowania określonej ilości szkoleń z powyższego bloku tematycznego.

powrót
Załączone pliki :
Zarządzanie finansami dla każdego
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.